Vacature | Stichting Nieuwe Helden zoekt lid Raad van Toezicht met juridische expertise

Stichting Nieuwe Helden is per direct op zoek naar een lid ter versterking van de Raad van Toezicht (onbezoldigd). We zoeken specifiek naar een toezichthouder met een juridische blik.

Over Nieuwe Helden
Stichting Nieuwe Helden maakt creatieve projecten die een praktische, ethische dialoog aanjagen over het veranderende waardesysteem. Met onze projecten tonen we mogelijke toekomstperspectieven om zo het gesprek aan te gaan over wat werkelijk van waarde is. Onze projecten zijn interdisciplinair (theater, film, animatie, tentoonstelling, boeken, podcasts en meer) en worden steeds gemaakt met ons netwerk van freelance creatieven. Wij werken zowel aan eigen projecten als in opdracht en kiezen, na uitgebreid onderzoek, per project de vormen en makers die dit verhaal het beste aan het juiste publiek kunnen overbrengen. Wij zijn een zorgzame freelance-organisatie. Dat wil zeggen dat we aan de ene kant geloven in de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van onze mede-werkers maar wel met oog en zorg voor elkaar. Zo initieerden een eigen broodfonds en besteden we veel aandacht aan een sociale en inclusieve werkomgeving.

De stichting wordt sinds 2017 structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst en realiseert daarnaast op jaarbasis meer dan de helft van haar inkomsten uit andere middelen dan subsidies. 

Over de Raad van Toezicht
De Raad houdt Toezicht op het bestuur, gevormd door Lucas De Man en Wouter Goedheer, en op het beleid van de stichting op basis van de Governance Code Cultuur. De Raad vergadert ca. vier keer per jaar en nu en dan wordt tussentijds in kleinere samenstelling overleg gevoerd op deelonderwerpen. De vergaderingen vinden zowel fysiek als online plaats.

De juridische portefeuillehouder:
Houdt met een brede juridische blik toezicht op beleid en besluiten van het bestuur. Hij/zijn/hen signaleert juridische aandachtspunten en denkt mee over de vraagstukken bij de ontwikkeling en groei van de organisatie.  Juridische werkzaamheden – zoals het opstellen van contracten – behoren expliciet niet tot de taken. 

De volgende kwaliteiten strekken voor beide functies tot de aanbeveling:

  • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
  • in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
  • de balans kunnen bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
  • integriteit staat voorop; derhalve het belang van de organisatie vooropstellen, zonder daarbij andere belangen een rol te geven;
  • een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
  • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
  • het ter beschikking stellen van de eigen kennis en netwerk binnen de toezichthoudende rol en ter ondersteuning van het behalen van de doelstellingen van de stichting;

Bij de samenstelling van de raad wordt gelet op een gevarieerde samenstelling van personen, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. Alle leden hebben een binding met de missie en ambitie van de Stichting.

Interesse in een rol in onze Raad van Toezicht? Stuur dan vóór 30 november een mail aan Geeske van Campen, voorzitter van de Raad van Toezicht: g.vancampen@forwardadvocaten.nl