Team

Wij zijn een flexibele groep creatieve freelancers die samenwerken in multidisciplinaire projecten. Het netwerk van creators groeit met elk project dat we doen. In het hart van onze organisatie bevinden zich de kernleden. Zij treden op als ambassadeurs van Company New Heroes en zijn actief betrokken in het bepalen van de werking  en toekomst van de organisatie. Kernleden zijn intensief bij projecten betrokken geweest voor meer dan 3 jaar, voelen zich verbonden met de missie van de organisatie en willen mee verantwoordelijkheid dragen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Lucas De Man (CEO) en Wouter Goedheer (CFO). De bestuurders en de projectteams worden ondersteund door  de coördinatoren voor financiën, planning en communicatie.

Wij zijn een sociale freelance organisatie. We helpen en zorgen voor elkaar (zie ook het broodfonds en onze gedragscode) en we onderschrijven de fair practice code en code diversiteit. Met als belangrijkste regel: wie werkt wordt betaald.