Gedragscode

Onze projecten kunnen en willen uitdagend, onderzoekend en grensverleggend zijn. Creatieve vrijheid, expressie en kwetsbaarheid zijn daarbij essentieel. Juist daarom moeten het creatieproces en de werkomgeving veilig zijn.

Gelijkwaardigheid en empathie zijn kernwaarden van Nieuwe Helden. We behandelen mensen met respect en maken werk van een veilige omgeving voor iedereen. We zijn allemaal verantwoordelijk om voor elkaar op te komen, om ongewenst gedrag te benoemen en zo nodig te melden. Deze code is van toepassing op, en kan gedeeld worden met iedereen die werkt met of voor Company New Heroes.

Gewenste omgangsvormen

 • Ga uit van elkaars goede intentie in het werk.
 • Praat met elkaar en niet over elkaar. 
 • Wees complimenteus en laat je waardering af en toe blijken.  
 • Luister naar elkaar en stel vragen. 
 • Wees geduldig: houd er rekening mee dat niet iedereen dezelfde werkplanning of tempo heeft. 

We streven ernaar een inclusieve organisatie te zijn, waarin alle helden mogen uitdragen wie zij zijn. Wij werken vanuit de overtuiging dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij of met ons werkt, een prettige en veilige werkomgeving ervaart. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. 

We tolereren geen vormen van pesten, verbale of fysieke agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. 

Ongewenst gedrag meegemaakt?

We zijn ons ervan bewust dat ongewenst gedrag overal kan voorkomen, doelbewust of niet. Daarom werken we aan het creëren van een open werksfeer waarin ongewenste handelingen en gedrag veilig kunnen worden benoemd en gemeld.

Voorbeelden van ongewenst gedrag: 

 • Het is nooit gepast om iemands lichaam (seksueel) te objectiveren in woord of daad.
 • Het is nooit gepast om commentaar te leveren op of grappen te maken over iemands culturele achtergrond of huidskleur.
 • Het is nooit gepast om mensen verschillend te behandelen op basis van gender(identiteit) of etnische achtergrond. 
 • Het is nooit gepast om misbruik te maken van je machtspositie ten opzichte van anderen. 

Vertrouwenspersoon

Heb je in jouw ogen te maken (gehad) met ongewenst gedrag, dan kun je altijd terecht bij een van onze interne of externe vertrouwenspersonen:

 • Amber Bloos (intern)
 • Sanne Mylonas (extern)
 • Bas van Rijnsoever (intern)

Het gesprek en jouw melding worden vertrouwelijk behandeld. Deze zal niet met anderen gedeeld worden. We gaan samen kijken wat jij op dat moment nodig hebt. Er zal geen actie worden ondernomen zonder jouw toestemming. 

Extern bureau

Heb je het gevoel dat je met je melding niet terecht kan of wil bij een van de bovenstaande vertrouwenspersonen dan kun je ook contact opnemen met Mores, het centrale meldpunt ongewenste omgangsvormen van de creatieve sector: www.mores.online