Nieuwe Helden en het metamodernisme

In haar scriptie voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam ‘Waarom we nu nieuwe helden nodig hebben’ plaatst Amber Bloos Stichting Nieuwe Helden en het project In Search of Europe in het tijdperk van het metamodernisme. 

‘…De energie van Nieuwe Helden is tegelijkertijd aanstekelijk en afschrikwekkend; de drang om iets teweeg te brengen immens. En dan het liefst: ‘ont- moeting’, een moment waarop je niet moet, maar de tijd krijgt om te zijn, het samen niet te weten, in de publieke ruimte.

Nieuwe Helden kijkt onverschrokken de wereld in, ziet grote verschuivingen en ontwikkelingen en springt daarop in. Ze is een kind van haar tijd. Een kind dat opgewonden raakt van alles wat ze om haar heen ziet, wil ontdekken, mee wil doen, steeds beter weet wat ze wil, dat soms ook twijfelt en bang is, maar dat vooruit blijft rennen. Wat betekent het om in deze tijd een kind van je tijd te zijn? Welk tijdperk rent zij in?

Het tijdperk van het metamodernisme, stellen cultuurwetenschapper Timotheus Vermeulen en filosoof Robin van den Akker. En kinderen van deze tijd houden van schommelen. Schommelen tussen enthousiasme en ironie, hoop en melancholie, naïviteit en bewustzijn, empathie en apathie, eenheid en veelheid, totaliteit en fragmentatie, zuiverheid en dubbelzinnigheid; kortom, schommelen tussen het postmoderne en het moderne. (…)

Stichting Nieuwe Helden is nieuwsgierig naar de tijd waarin we leven, naar wat het betekent nu te leven. In het project In Search of Europe. Discovering the Self doet artistiek leider Lucas De Man hier expliciet onderzoek naar. (…)

Het project In Search of Europe is wat betreft inhoud, vorm en werkwijze representatief voor waar Nieuwe Helden voor staat. Dit project vormt daarom een casestudy in mijn scriptie waarin ik op zoek ga naar het antwoord op de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre passen de doelstellingen van Stichting Nieuwe Helden anno 2015, geïllustreerd aan de hand van hun project In Search of Europe, in het cultuurfilosofisch kader van het metamodernisme?’

Lees hier de volledige scriptie:

BA scriptie Amber Bloos def