Morgen met Lucas – Waarde

-

Theatrale talkshow

In onze maatschappij moet alles meetbaar en te koop zijn. Het wordt echter steeds duidelijker dat een systeem dat streeft naar eeuwige groei, niet langer houdbaar is. Welke waarden stellen wij binnenkort centraal als de leefbaarheid schaarser wordt? Wie wordt het rijkst in de nieuwe economie?

Lucas De Man en een team van muzikanten, filmmakers, schrijvers en onderzoekers zoomden de afgelopen tijd in op onze heel nabije toekomst. Ze spraken AI-experts en data-analisten, toekomstdenkers, filosofen, historici en uitvinders. 

Wat zijn de grootste veranderingen die eraan komen waar we nu te weinig rekening mee houden? Hoe bepalend is de rol van data en AI voor de nabije toekomst? Welke ethische vragen moeten we op tijd beginnen te stellen? In 4 shows met telkens een ander centraal thema ontvangt Lucas steeds een fictieve expert.