Meisje met de Zwavelstokjes op Amsterdam Light Festival

Wat is het sprookje van de toekomst?

-

Lichtkunstwerk

Wij geloven in de kracht van verhaal en verbeelding. Juist bij een gevoelig onderwerp als armoede, een werkelijkheid waar nog altijd een taboe op heerst en die vaak verscholen blijft achter schaamte en trots. Daarom zijn we in samenwerking met het Amsterdam Light Festival gaan bouwen aan een installatie die enerzijds een ode brengt aan het sprookje Meisje met de Zwavelstokjes en die anderzijds een canvas is was voor 1000 kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, die als onderdeel van het 10-jarige bestaan van Amsterdam Light Festival een vuist maakte tegen armoede in hun eigen stad.

De installatie dat ontworpen werd door kunstenaar Aldo Brinkhoff en geproduceerd door Stichting Nieuwe Helden en Amsterdam Light Festival, was een verbeelding van ‘t meisje, dat net als in het sprookje eens in de zoveel seconden haar lucifer ontvlamd.

In December 2021 en Januari 2022 werd dit kunstwerk op Amsterdam Light festival onderdeel van de stad. Met opnieuw betekenisvolle publicaties, waaronder het NRC en de Telegraaf. De Telegraaf journalist bracht ook bezoek bij basisschool de Vogelnest in Amsterdam Noord, waar 1 van onze workshop in samenwerking met ALF plaatsvond.

Waar staan we nu?
Het ritueel waarin kunst als een tool is ingezet om kinderen te helpen in gesprek te gaan over een kwetsbaar onderwerp als armoede, is in 2022 verder ontwikkeld in een workshop om kinderen te helpen in hun kracht te staan. Momenteel reizen we door heel het land, om via sociale organisaties en basisscholen, kinderen te bereiken die gehoord moeten worden. Nog steeds geïnspireerd door het sprookje, zijn we samen met kinderen opzoek naar antwoorden op een nieuwe vraag: Wat is het sprookje van de toekomst?