Farmwell Horizon 2020

storytelling voor EU project over mentale welzijn van boeren

FARMWELL is een Europees Thematisch Netwerkproject gefinancierd door Horizon 2020. Het project heeft tot doel het mentale, fysieke en sociale welzijn van boeren te verbeteren. De serieuze maatschappelijke uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd – waaronder (geestelijke) gezondheidsproblemen en depressie, isolement, fysieke risico’s, stress veroorzaakt door negatieve maatschappelijke percepties, uitdagingen van bedrijfsopvolging, genderkwesties – vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen.

Als storytellingpartner is New Heroes gevraagd om een ​​verhaal over landbouw te maken dat mensen niet vaak horen of zien. Het verhaal over hoe moeilijk het soms fysiek en mentaal kan zijn om boer te zijn of op een boerderij te wonen. We willen dit verhaal vertellen om de kloof tussen de boerengemeenschap en de wereld te overbruggen, om samen het nodige gesprek aan te gaan.

Blijf ons volgen voor de korte animatiefilm die in oktober in première gaat en de komende producties over innovatieve oplossingen in 2022.

Credits: Lucas De Man, Matteo Bal,  Geerte van Beers, Marc Alberto, Pepijn Robben & Kimberly Major