Veiling publiciteitsfoto’s Dinner With Dad

Op zondag 16 december  zijn de beide publiciteitsfoto’s van Dinner With Dad geveild tijdens de fotoveiling. De foto’s zijn geselceteerd door een jury bestaand uit Hans Aarsman, Anna Tilroe en Gijs Scholten van Asschat uit ruim 1000 inzendingen. De opbrengst van deze – en andere foto’s – gaat naar het nieuw op te richten SEA Fonds, dat zal worden ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.We feliciteren onze fotograaf Joost De Haas.

dwd1-klein dwd2-klein