Opening ToGather op 21 januari

Op 21 januari 2013 openen we feestelijk het programma ToGather in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. ToGather is een doorlopend programma met als doel het creëren van een actieve en creatieve stad. We geloven dat het hiervoor noodzakelijk is dat er niet alleen een dialoog gevoerd wordt binnen de eigen, bekende wereld, maar dat er ook verbindingen worden gelegd met andere disciplines en vakgebieden. Daarom brengen we Creators (creatieve professionals in de breedste zin van het woord) samen en leggen we verbindingen met andere netwerken, bedrijven en organisaties in Amsterdam. In samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond organiseren we onder de naam ToGather activiteiten om creators samen te brengen, contacten te leggen en verbindingen tot stand te brengen in Amsterdam.

Mondays

Iedere maandagavond wordt De Brakke Grond omgevormd tot vergaderruimte. Er zijn vergadertafels, internet en 20% korting op de Bar. Voor  alle afspraken, bestuursvergaderingen en brainstorms kun je dus vanaf op maandagavond terecht in de Brakke Grond. Niet alleen een perfecte locatie midden in het centrum, maar ook de mogelijkheid om andere creatieven te ontmoeten, leren kennen, vragen te stellen en expertise uit te wisselen.

Urban Actions

Een van de vaste onderdelen van het programma is het ontwikkelen en uitvoeren van urban actions waardoor de creativiteit in de stad zichtbaar wordt en gaat leven. Ook worden er journalisten en wetenschappers betrokken die een doorlopend onderzoek doen naar acties en kunst in de publieke ruimte.

En meer

Het toGather programma zal de komende tijd worden aangevuld met expertmeetings, spreekuren en cook-offs waarbij niet alleen creatieve professionals samenkomen maar ook andere sectoren worden uitgenodigd.Iedereen is van harte welkom om mee te denken, sprekers aan te dragen, of aanvullingen te doen om dit programma samen vorm te kunnen geven.

De opening

21 januari om 19:00 vindt de officiële aftrap plaats. Op deze avond zullen inspirerende sprekers uit allerlei sectoren hun visie geven op de creativiteit van de stad, de publieke ruimte en het belang van verbinden en creëren. Op de opening geven we tevens een nadere toelichting op het programma en tonen we beelden van de urban action die eerder die dag plaatsvond.