Stadskunstenaar

Stadskunstenaar Den Bosch

Sinds 17 februari 2013 is de Vlaming Lucas De Man voor een periode van vier jaar stadskunstenaar van Den Bosch. Dit is een eretitel die de stad Den Bosch hem heeft gegeven om zijn plannen en ideeën in Den Bosch beter vorm te kunnen geven. Hoofdpartners van het Stadskunstenaarschap zijn: De Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Het Zuidelijk Toneel, Stichting Nieuwe Helden en de Verkadefabriek.

In zijn functie als stadskunstenaar richt Lucas zich op de stad als gegeven en op de stad s-Hertogenbosch in het bijzonder. Hij doet dit via vele projecten, lezingen, speeches, ideeën en met partners uit vele hoeken en kanten van de stad. Zo brengt hij de voorstelling Bejaarden en Begeerte i.s.m. tien zorginstellingen aan duizend ouderen in Den Bosch en staat de voorstelling Wij, Varkenland i.s.m. de Verkadefabriek en ZLTO voor 300 boeren.

Lucas opende anderhalf jaar een winkel voor Creatieve Ideeën in een leegstaand winkelpand in de binnenstad. Hij sprak o.a. de state of the arts uit, maakte en hoste de PITCH night voor Boulevard Festival, opende het politieke jaar, begeleidde en hoste hij een middag voor kunstenaars en bedrijfsleiders, speechte hij voor de vrijwilligers van Den Bosch en deed een performance voor de dag van de mantelzorger.

Naast al deze ‘kleinere projecten’ ontwikkelt Lucas twee grote stadsprojecten die gemaakt worden in, voor en met Den Bosch waarbij verbinding en ont-moeting centraal staan: niet alleen met culturele partners maar juist ook met bedrijven en andere organisaties uit de stad. De stadsprojecten worden lokaal gemaakt maar gaan daarna internationaal touren. Made in Den Bosch on tour.

Het eerste stadsproject heet OOG en gaat over: samen-leven nu en in de toekomst. Het vond plaats in september en oktober 2014. Lees meer>>
Het tweede project heet WOLK en komt uit in 2016, meer informatie volgt.

Op de hoogte blijven van de stadskunstenaar? https://www.facebook.com/stadskunstenaardenbosch

Neem voor meer informatie 
contact met ons op.