Possible Landscapes

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen.

-

Biobased Creations

Dat is waar Possible Landscapes voor staat. In dit meerjarig programma onderzoeken we samen met stakeholders en kennispartners nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Steeds in een andere regio of voor een andere casus, dus heel lokaal. Met verhalen en verbeelding zetten we  die perspectieven om in maquette installaties. Deze installaties kunnen de stakeholders lokaal inzetten om hun verhaal te delen en de dialoog aan te gaan met andere stakeholders én bewoners. De maquette installaties samen vormen een ervaringsgerichte tentoonstelling over wat er nu, morgen en overmorgen mogelijk is. Hoe het landschap van Nederland er letterlijk uit kan zien maar vooral ook wat de bijbehorende ketens en waardesystemen zijn.

Possible Landscapes borduurt voort op de research en storytelling van The Growing Pavilion en The Exploded View. In deze programma’s ligt de focus op de mogelijkheden en schoonheid van biobased materialen. Met Possible Landscapes gaan we verder en beschouwen we nog nadrukkelijker het hele systeem van duurzaam bouwen en wonen. We onderzoeken hoe de keten, van grond tot gebouw, van gewas tot industrie en van ideaal tot financieel eerlijk waardesysteem, er per gebied uit kan zien en wat dit betekent voor de verschillende landschappen van Nederland. Onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de mogelijke landschappen van Nederland als we op grote schaal duurzaam gaan bouwen? Waar komen de grondstoffen van duurzame materialen vandaan? Wat zijn toekomstbestendige woon- en leefconcepten? Hoe zorgen we dat we de bodem niet verder uitputten maar weer gezond maken? Welke flora en fauna zijn het meest geschikt voor bepaalde bodemtypes? Hoe financieren we dit alles en welke regels moeten er als eerste aangepast of ingesteld worden om dit mogelijk te maken? 

Casussen
Om echte impact te maken met ons programma behandelen we per keer een concrete casus. Dit kan een gebied zijn (bijv. de Peel) maar het kan ook een ander vertrekpunt hebben (bijv. hoe maken we in de regio met alle partijen een biobased school). Vervolgens nodigen we in verschillende co-creatie sessies stakeholders uit die de casus kunnen uitdiepen en uitdenken.

We zetten letterlijk bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, natuurkenners, overheden en kennisinstituten aan onze conversation table en gaan met hen bedenken welke nieuwe ketens gevormd kunnen worden die leiden tot nieuwe perspectieven of zoals wij het noemen: Possible Landscapes. Voor elke casus maken we een nieuwe tafel die het huidige landschap weergeeft en van waaruit de co-creatie sessies kunnen beginnen. Bekijk hier een video met meer uitleg.

Ervaringsgerichte tentoonstelling 
De resultaten van de sessies, aka de possible landscapes, worden na doorrekening van onze kennispartners, steeds vertaald in maquette installaties. Deze installaties maken we samen met verschillende kunstenaars en bestaan volledig uit natuur en natuurlijke materialen. Ze kunnen apart reizen om lokaal het verhaal te helpen vertellen. Maar samen vormen ze een grote ervarings tentoonstelling over de toekomst van het landschap van Nederland. Wat gaan we waar groeien, oogsten, verwerken en bouwen zodat wij, de natuur, de grond, de boeren en de bouwers een duurzame toekomst tegemoet gaan?

DDW 22
Tijdens Dutch Design Week 2022 zijn we gestart met de eerste sessies rond de casus van de Peel. In drie sessies hebben 36 stakeholders meegedacht over possible landscapes. In de maanden daarna werken we de ideeën uit in maquette installaties die in de Peel kunnen reizen en daar als gespreksstarter mensen meenemen in mogelijke nieuwe scenario’s. 

Meehelpen met ontwikkelen?
Wil je via verbeelding en storytelling meedenken over de duurzame leefomgeving van de toekomst? Wil je samenwerken en experimenteren met andere pioniers en een breed publiek bereiken? Doe dan met ons mee! Meedoen kan op heel veel manieren: met kennis, met technieken en materialen en financieel. Neem contact op met Diana van Bokhoven – diana@companynewheroes.com – 06 1443 0780.