Wie werkt wordt betaald

Stichting Nieuwe Helden hecht waarde aan eerlijke en transparante vergoedingen. Al jarenlang luidt de eerste regel van onze organisatie: wie werkt wordt betaald. Iedereen die bij ons werkt, ontvangt een vergoeding gekoppeld aan de verwachte tijdsinvestering. Is het meer werk dan ingeschat, dan worden extra dagen vergoed.

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding volgen we de CAO Toneel en Dans, inclusief de daaruit volgende omrekenfactor naar zpp-tarieven.